Bình luận - TripHunter
22:44
1. Khách sạn 9người mà 700k 2. Biển sạch vắng người nhưng nhiều sứa 3. Cơm phần 25k, có nhiều tiệm tạp hóa, có cây xăng kế bên khách sạn T&T 4. Minh đạm đẹp, mấy sư thầy trên núi cũng mến khách lên mệt xin nước uống còn cho thêm trái cây ăn ( xuống núi ún nc mía tiền gửi xe cũng hết 20k) 5. Đường đi ven biển đẹp

Tải TripHunter ngay!

App Store App Install iconPlayStore App Install icon