Bình luận - TripHunter
00:59
00:52
- giá rẻ - xe bus 1(bus xanh) khá củ
00:46
☆đồ ăn nấu không được ngon cho lắm ☆nhà vệ sinh tệ ☆cảnh khá đẹp
00:41
00:41
00:40
00:39
00:36
00:34
00:33
20180531_102901.jpg

Tải TripHunter ngay!

App Store App Install iconPlayStore App Install icon