Bình luận - TripHunter
15:57
15:57
15:57
15:56
15:56
15:56
15:56
14:56
rất phù hợp cho sinh viên. đoàn thể cắm trại. rõ vừa đủ.Quản lý vui vẻ và dễ thương lắm ;))
14:55
Mới xây dựng thêm rạp Lotte trên tầng 5
14:54
Chỗ này hay tổ chức sự kiện... sinh viên cũng hay ra đây sinh hoạt và nói chuyện với người nước ngoài....

Tải TripHunter ngay!

App Store App Install iconPlayStore App Install icon