Bộ tiêu chí an toàn du lịch TP HCM - TripHunter

Bộ tiêu chí an toàn du lịch TP HCM

Đăng ngày 26/04/2020 | Bởi Admin

Ngày 23/04/2020, Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành một số quy định nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch. Vì phải chung sống với dịch Covid-19 trong thời gian dài (dự kiến 1,5 năm nữa thế giới mới có vắc-xin), Bộ tiêu chí này sẽ giúp du khách có thể an tâm hơn khi lưu trú và vui chơi. Theo đó, Bộ tiêu chí đưa ra các quy định cụ thể đối với các khách sạn và điểm tham quan trên địa bàn như sau:

Đối với các khách sạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 

Tiêu chí 1: Có các biện pháp nắm bắt thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày kể từ ngày lưu trú tại khách sạn của khách lưu trú.

Tiêu chí 2: Có các biện pháp nắm bắt thông tin sức khỏe, tình trạng sức khỏe, thực hiện việc tập huấn phòng chống dịch cho nhân viên, người lao động và người tham gia phục vụ. 

Tiêu chí 3: Cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực trong khách sạn, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện vệ sinh khử khuẩn của nhân viên và khách lưu trú. Đồng thời phải vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại khu vực làm việc, cung cấp các dịch vụ theo quy định của ngành y tế.

Tiêu chí 4: 100% nhân viên, người lao động, khách lưu trú đeo khẩu trang. 

Tiêu chí 5: 100% nhân viên, khách đến liên hệ, khách lưu trú, khách sử dụng dịch vụ đều phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào và trước khi sử dụng dịch vụ. 

Tiêu chí 6: Có thực hiện việc truyền thông, khuyến cáo các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho người lao động và khách lưu trú. 

Tiêu chí 7: Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc từ 2m trở lên. 

Tiêu chí 8: Đối với phòng ở tại khách sạn, bố trí 1 người/phòng, mở cửa sổ (nếu có) hoặc đảm bảo nhiệt độ phòng từ 27 độ trở lên. Nếu bố trí 2 người/phòng phải là người thân. Không được ở quá 2 người/phòng.

Tiêu chí 9: Không tổ chức buffet và hoạt động ăn uống tại phòng. Việc bố trí khu vực ăn uống phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. 

Tiêu chí 10: Có bố trí từ 2 phòng trở lên làm phòng cách ly khi cần thiết, có đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 3 bộ) cho nhân viên. 

Đối với các điểm tham quan trên địa bàn: 

Tiêu chí 1: Có biện pháp thực hiện việc nắm bắt thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách tham quan. 

Tiêu chí 2: Nắm bắt và theo dõi thông tin, tình trạng sức khỏe, thực hiện việc tập huấn phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động, người tham gia phục vụ tại các điểm tham quan. 

Tiêu chí 3: Có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn, bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực. Đồng thời có biện pháp nhắc nhở việc thực hiện khử khuẩn của người lao động và khách tham quan. 

Tiêu chí 4: Thực hiện việc vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc ở các khu vực tại điểm tham quan. 

Tiêu chí 5: 100% người lao động, nhân viên, khách tham quan đều đeo khẩu trang. 

Tiêu chí 6: 100% người lao động, nhân viên, khách tham quan đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc hoặc vào điểm tham quan. 

Tiêu chí 7: Có thực hiện việc truyền thông về việc phòng chống dịch bệnh cho người lao động, nhân viên, khách tham quan. 

Tiêu chí 8: Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc và làm việc từ 2m trở lên. 

Tiêu chí 9: Có bố trí khu vực làm nơi cách ly khi cần thiết, trang bị đồ bảo hộ dự phòng (tối thiểu 3 bộ) cho nhân viên. 

Tiêu chí 10: Có đường dây nóng, phân công nhân sự để hỗ trợ khách. 

Đánh giá Tiêu chí an toàn (TCAT) 

TCAT đối với các khách sạn và điểm tham quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được tính dựa theo công thức (TC1 + TC2 + ... + TC10)/10. Theo kết quả đó:

  • TCAT = 100%: an toàn (được hoạt động và đảm bảo duy trì điều kiện an toàn theo quy định).
  • TCAT = 80% đến dưới 100%: mức độ tương đối (có thể hoạt động nhưng các tiêu chí không có tiêu chí nào dưới 5đ, sẽ được kiểm tra khả năng đáp ứng an toàn sau 7 ngày).
  • TCAT = 50% đến dưới 80%: mức độ thấp (phải có biện pháp điều chỉnh để đảm bảo an toàn mới được hoạt động).
  • TCAT dưới 50%: không được hoạt động. 

Văn bản chính thức Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19

1

2

3

45

6

7


Nguồn: Sở Du lịch TP HCM

Bình luận (0)